Преди
След

   Лингвални брекети (невидима ортодония)

   Преди
След
   Преди
След
   Преди
След

Крайният резултат от лечението е постигнат за около 6 месеца

   Преди
След
   Преди
След
   Преди
След
   Преди
След
Гипсови модели на пациенти преди и след лечение